Opis Poszczególnych Form Reklamy – Slider


Moduł Reklamowy (Slider RSG-1)


cennik reklamowy slider rsg-1 szukaj szukaj

Moduł 7-panelowy, pojedynczy

 • miejsce emisji: strona główna portalu
 • ilość grafik: max 7 grafik
 • rozmiar grafiki: 1140×575 px
 • ciężar grafiki: max 175kb/grafikę
 • rotacja: kierunek poziomy, kolejność losowa lub sztywna
 • linkowanie: każda grafika pod inny wskazany link
 • wyświetlanie: reklama nie jest spersonalizowana
 • cena: zależna od czasu emisji, a nie ilości grafik
 • cennik

Podgląd Slidera publikowanego na Stronie Głównej Portalu RSG-1:

REKLAMA - ⓘ Informacje
I PO REKLAMIE ⓘ

Moduł Reklamowy (Slider RCO-1)


cennik reklamowy szukaj-szukaj slider rco-1

Moduł 7-panelowy, pojedynczy

 • miejsce emisji: strona cennik ogłoszeń – 1
 • ilość grafik: max 7 grafik
 • rozmiar grafiki: 1140×360 px
 • ciężar grafiki: max 150kb/grafikę
 • rotacja: kierunek poziomy, kolejność losowa lub sztywna
 • linkowanie: każda grafika pod inny wskazany link
 • wyświetlanie: reklama nie jest spersonalizowana
 • cena: zależna od czasu emisji, a nie ilości grafik
 • cennik

Podgląd Slidera nr 1 publikowanego na stronie Cennik Ogłoszeń RCO-1:

REKLAMA - ⓘ Informacje
I PO REKLAMIE ⓘ

Moduł Reklamowy (Slider RCO-2)


cennik reklam slider rco-2 szukaj szukaj

Moduł 7-panelowy, pojedynczy

 • miejsce emisji: strona cennik ogłoszeń – 2
 • ilość grafik: max 7 grafik
 • rozmiar grafiki: 1140×575 px
 • ciężar grafiki: max 175kb/grafikę
 • rotacja: kierunek poziomy, kolejność losowa lub sztywna
 • linkowanie: każda grafika pod inny wskazany link
 • wyświetlanie: reklama nie jest spersonalizowana
 • cena: zależna od czasu emisji, a nie ilości grafik
 • cennik

Podgląd Slidera nr 2 publikowanego na stronie Cennik Ogłoszeń RCO-2:

REKLAMA - ⓘ Informacje
I PO REKLAMIE ⓘ

Moduł Reklamowy (Slider RPS(+ zmienna)-1)


panel reklamowy slider rpsn-1 szukaj szukaj

Moduł 7-panelowy, pojedynczy

Podgląd Slidera publikowanego w kategoriach Pilnie Szukamy – poniżej z kategorii Nieruchomości RPS(N)-1:

REKLAMA - ⓘ Informacje
I PO REKLAMIE ⓘ

Moduł Reklamowy (Slider RR-1)


cennik reklam slider rr-1 regionalni szukaj szukaj

Moduł 7-panelowy, pojedynczy

 • miejsce emisji: zakładka Regionalni
 • ilość grafik: max 7 grafik
 • rozmiar grafiki: 1140×360 px
 • ciężar grafiki: max 150kb/grafikę
 • rotacja: kierunek poziomy, kolejność losowa lub sztywna
 • linkowanie: każda grafika pod inny wskazany link
 • wyświetlanie: reklama nie jest spersonalizowana
 • cena: zależna od czasu emisji, a nie ilości grafik
 • cennik

Podgląd Slidera publikowanego w zakładce Regionalni RR-1:

REKLAMA - ⓘ Informacje
I PO REKLAMIE ⓘ

Moduł Reklamowy (Slider RCLM-1)


cennik reklam slider rclm-1 szukaj szukaj

Moduł 7-panelowy, pojedynczy

 • miejsce emisji: zakładka Co Ludzie Myślą
 • ilość grafik: max 7 grafik
 • rozmiar grafiki: 1140×360 px
 • ciężar grafiki: max 150kb/grafikę
 • rotacja: kierunek poziomy, kolejność losowa lub sztywna
 • linkowanie: każda grafika pod inny wskazany link
 • wyświetlanie: reklama nie jest spersonalizowana
 • cena: zależna od czasu emisji, a nie ilości grafik
 • cennik

Podgląd Slidera publikowanego w zakładce Co Ludzie Myślą RCLM-1:

REKLAMA - ⓘ Informacje
I PO REKLAMIE ⓘ

Moduł Reklamowy (Slider RMO-1)


cennik reklam slider-rmo-1 moje ogłoszenia szukaj szukaj

Moduł 7-panelowy, wielokrotny

 • miejsce emisji: każda kategoria jednocześnie – obecnie 131 kategorii
 • ilość grafik: max 6 grafik
 • rozmiar grafiki: 292×390 px
 • ciężar grafiki: max 75kb/grafikę
 • rotacja: kierunek poziomy, kolejność losowa lub sztywna
 • linkowanie: każda grafika pod inny wskazany link
 • wyświetlanie: reklama nie jest spersonalizowana
 • cena: zależna od czasu emisji, a nie ilości grafik
 • cennik

Podgląd Slidera publikowanego jednocześnie we wszystkich kategoriach RMO-1:

REKLAMA - ⓘ Informacje
I PO REKLAMIE ⓘ

Moduł Reklamowy (Slider RB-1)


cennik reklam slider rb-1 szukaj szukaj

Moduł 7-panelowy, wielokrotny

 • miejsce emisji: w zakładce Warto Wiedzieć, we wszystkich blokach tematycznych jednocześnie.
 • Dla Przykładu: mamy 3 bloki tematyczne “Strefa Biznesowa”, “Strefa Prywatna” i “Strefa Społeczna”. Każdy blok tematyczny posiada po 6 artykułów (3 artykuły na stronę), czyli po 2 strony z artykułami. W tej sytuacji ten sam moduł reklamowy wyświetli się w 6 miejscach.
 • ilość grafik: max 6 grafik
 • rozmiar grafiki: 292×390 px
 • ciężar grafiki: max 75kb/grafikę
 • rotacja: kierunek poziomy, kolejność losowa lub sztywna
 • linkowanie: każda grafika pod inny wskazany link
 • wyświetlanie: reklama nie jest spersonalizowana
 • cena: zależna od czasu emisji, a nie ilości grafik
 • cennik

Podgląd Slidera publikowanego jednocześnie we wszystkich blokach tematycznych Warto Wiedzieć RB-1:

REKLAMA - ⓘ Informacje
I PO REKLAMIE ⓘ

Moduł Reklamowy (Slider RB(SB)-1)


cennik reklam slider rbsb-1 szukaj szukaj

Moduł 7-panelowy, wielokrotny

Podgląd Slidera publikowanego jednocześnie we wszystkich artykułach w wybranym bloku tematycznym Warto Wiedzieć:

 • blok tematyczny Strefa Biznesowa – symbol modułu RB(SB)-1
 • blok tematyczny Strefa Prywatna – symbol modułu RB(SP)-1
 • blok tematyczny Strefa Społeczna – symbol modułu RB(SS)-1
REKLAMA - ⓘ Informacje
I PO REKLAMIE ⓘ

Cennik Reklam – Slider

szczegóły termimów emi-p15 i emi-p30
SliderMiejsce PublikacjiSpecyfikacja TechnicznaAtrybuty i ZnacznikiCena netto PLNCena netto PLN
SymbolJedno- lub wielokrotny.Jak przygotować materiał ?Dostępne ParametryEMI-P15EMI-P30
RSG-1

wizualizacja
slidera
rodzaj: jednokrotny
miejsce publikacji:
strona główna portalu
grafika: 7 plików lub mniej,
ponumerowane w kolejności wyświetlania

– format: jpg, png
wielkość: do 175 kb/grafikę
orientacja: pozioma
rozmiar: 1140×575 px

wyświetlanie: losowe, lub numeryczne

dane do wyświetlenia
w panelu reklamy:

nazwa firmy, kraj głównej siedziby
– link URL: tylko z certyfikatem SSL

– atrybuty
w linku:
target=”_blank”
rel=”noopener”
rel=”sponsored”
rel=”nofollow”
2.240,003.808,00
RCO-1

wizualizacja
slidera
rodzaj: jednokrotny
miejsce publikacji:
strona z cennikiem
ogłoszeń, slider nr 1
grafika: 7 plików lub mniej,
ponumerowane w kolejności wyświetlania

– format: jpg, png
wielkość: do 150 kb/grafikę
orientacja: pozioma
rozmiar: 1140×360 px

wyświetlanie: losowe, lub numeryczne

dane do wyświetlenia
w panelu reklamy:

nazwa firmy, kraj głównej siedziby
– link URL: tylko z certyfikatem SSL

– atrybuty
w linku:
target=”_blank”
rel=”noopener”
rel=”sponsored”
rel=”nofollow”
1.340,002.278,00
RCO-2

wizualizacja
slidera
rodzaj: jednokrotny
miejsce publikacji:
strona z cennikiem
ogłoszeń, slider nr 2
grafika: 7 plików lub mniej,
ponumerowane w kolejności wyświetlania

– format: jpg, png
wielkość: do 175 kb/grafikę
orientacja: pozioma
rozmiar: 1140×575 px

wyświetlanie: losowe, lub numeryczne

dane do wyświetlenia
w panelu reklamy:

nazwa firmy, kraj głównej siedziby
– link URL: tylko z certyfikatem SSL

– atrybuty
w linku:
target=”_blank”
rel=”noopener”
rel=”sponsored”
rel=”nofollow”
1.540,002.618,00
RPS (+ zmienna
określająca kategorię) -1

RPS-1
RPS(N)-1
RPS(M)-1
RPS(F)-1
RPS(E)-1
RPS(DO)-1
RPS(OOD)-1
RPS(ST)-1
RPS(ZU)-1
RPS(ARS)-1
RPS(H)-1
RPS(A)-1
RPS(CZDE)-1
RPS(ZPDU)-1
RPS(SP)-1
RPS(PP)-1


– symbol w nawiasie określa zakładkę
PILNIE SZUKAMY

wizualizacja
slidera
rodzaj: jednokrotny
miejsce publikacji:
w zakładkach strony
PILNIE SZUKAMY, każda
zakładka ma własny slider
grafika: 7 plików lub mniej,
ponumerowane w kolejności wyświetlania

– format: jpg, png
wielkość: do 150 kb/grafikę
orientacja: pozioma
rozmiar: 1140×360 px

wyświetlanie: losowe, lub numeryczne

dane do wyświetlenia
w panelu reklamy:

nazwa firmy, kraj głównej siedziby
– link URL: tylko z certyfikatem SSL

– atrybuty
w linku:
target=”_blank”
rel=”noopener”
rel=”sponsored”
rel=”nofollow”
1.440,002.448,00
RR-1

wizualizacja
slidera
rodzaj: jednokrotny
miejsce publikacji:
strona REGIONALNI
grafika: 7 plików lub mniej,
ponumerowane w kolejności wyświetlania

– format: jpg, png
wielkość: do 150 kb/grafikę
orientacja: pozioma
rozmiar: 1140×360 px

wyświetlanie: losowe, lub numeryczne

dane do wyświetlenia
w panelu reklamy:

nazwa firmy, kraj głównej siedziby
– link URL: tylko z certyfikatem SSL

– atrybuty
w linku:
target=”_blank”
rel=”noopener”
rel=”sponsored”
rel=”nofollow”
1.840,003.128,00
RCLM-1

wizualizacja
slidera
rodzaj: jednokrotny
miejsce publikacji:
strona CO LUDZIE MYŚLĄ
grafika: 7 plików lub mniej,
ponumerowane w kolejności wyświetlania

– format: jpg, png
wielkość: do 150 kb/grafikę
orientacja: pozioma
rozmiar: 1140×360 px

wyświetlanie: losowe, lub numeryczne

dane do wyświetlenia
w panelu reklamy:

nazwa firmy, kraj głównej siedziby
– link URL: tylko z certyfikatem SSL

– atrybuty
w linku:
target=”_blank”
rel=”noopener”
rel=”sponsored”
rel=”nofollow”
2.140,003.638,00
RMO-1

wizualizacja
slidera
rodzaj: wielokrotny
miejsce publikacji:
jednocześnie we
wszystkich kategoriach
grafika: 6 plików lub mniej,
ponumerowane w kolejności wyświetlania

– format: jpg, png
wielkość: do 75 kb/grafikę
orientacja: pozioma
rozmiar: 292×390 px

wyświetlanie: losowe, lub numeryczne

dane do wyświetlenia
w panelu reklamy:

nazwa firmy, kraj głównej siedziby
– link URL: tylko z certyfikatem SSL

– atrybuty
w linku:
target=”_blank”
rel=”noopener”
rel=”sponsored”
rel=”nofollow”
4.740,008.058,00
RB-1

wizualizacja
slidera
rodzaj: wielokrotny
miejsce publikacji:
jednocześnie
we wszystkich blokach
tematycznych w zakładce
WARTO WIEDZIEĆ,

Każdy blok tematyczny
posiada po 3 artykuły
na stronę, jeśli artykułów
jest więcej, powstanie
więcej stron z artykułami,
wtedy na każdej kolejnej
stronie widoczny będzie
ten sam moduł reklamowy.
grafika: 6 plików lub mniej,
ponumerowane w kolejności wyświetlania

– format: jpg, png
wielkość: do 75 kb/grafikę
orientacja: pozioma
rozmiar: 292×390 px

wyświetlanie: losowe, lub numeryczne

dane do wyświetlenia
w panelu reklamy:

nazwa firmy, kraj głównej siedziby
– link URL: tylko z certyfikatem SSL

– atrybuty
w linku:
target=”_blank”
rel=”noopener”
rel=”sponsored”
rel=”nofollow”
2.640,004.488,00
RB (+ zmienna) -1
RB(SB)-1

RB(SP)-1
RB(SS)-1

– symbol w nawiasie określa blok
tematyczny

wizualizacja
slidera
rodzaj: wielokrotny
miejsce publikacji:
jednocześnie we
wszystkich artykułach
danego bloku
tematycznego w zakładce
WARTO WIEDZIEĆ,

Każda artykuł może
posiadać inną ilość stron.
Każda strona artykułu,
to kolejny moduł
reklamowy. Im więcej
artykułów, im więcej
stron w artykule, tym
więcej miejsc na ten sam moduł reklamowy.
grafika: 6 plików lub mniej,
ponumerowane w kolejności wyświetlania

– format: jpg, png
wielkość: do 75 kb/grafikę
orientacja: pozioma
rozmiar: 292×390 px

wyświetlanie: losowe, lub numeryczne

dane do wyświetlenia
w panelu reklamy:

nazwa firmy, kraj głównej siedziby
– link URL: tylko z certyfikatem SSL

– atrybuty
w linku:
target=”_blank”
rel=”noopener”
rel=”sponsored”
rel=”nofollow”
4.240,007.208,00

Dbamy o Twoją prywatność.

 • Wyrażając zgodę na przechowywanie plików cookies i informacji na Twoim urządzeniu końcowym zapewniasz sobie prawidłowe działanie stron portalu.
 • Administratorem Twoich danych będzie ADO (ado@szukajszukaj.pl) oraz firmy współpracujące z nami w zakresie obsługi zamówień.
Twoje dane przetwarzamy w celach:
 • Poprawności: rejestracji, logowania, obsługi zamówień, korespondencji e-mail w zakresie statusu zamówień towarów, usług, wysyłek, tworzenia statystyk poruszania się po stronach portalu na użytek wewnętrzny.
 • Zgodę wyrażasz dobrowolnie i możesz ją w każdym momencie wycofać zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.
 • Polityka Plików Cookies. Polityka Prywatności.
  Twoje prawa w świetle RODO
Ustaw Cookies
Akceptuję
Nie akceptuję
Polityka Prywatności & Cookies
Polityka Prywatności & Cookies
Nazwa Aktywność
Czym takim są cookies?
 • Cookies, popularnie zwane „ciasteczkami” to dane informatyczne ( pliki tekstowe ), zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów. Przykładem jest tu sytuacja, kiedy dodaj do koszyka dowolny produkt i kontynuujesz zakupy. By podczas wędrówki po naszym sklepie przez cały czas w koszyku znajdował się dodany wcześniej produkt, niezbędne są właśnie te małe pliki tekstowe (Cookies), bez nich system nie zapamięta jaki produkt dodałeś do koszyka.
Jak używamy cookies? Wykorzystujemy dwa typy cookies:
 • cookies sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • cookies trwałe – które są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu skasowania ich przez Ciebie. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia.
Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych cookies używamy, aby przechowywać informacje o stronie startowej, którą preferujesz, Twoich danych, jeśli przez zalogowaniem wybierzesz opcję „Pamiętaj mnie”, informacje o Twoich ulubionych produktach, informacje o produktach dodanych do koszyka, zapamietania Twojego urządzenia podczas udziału w ankietach. Używamy naszych cookies, jak i cookies podmiotów zewnętrznych, aby gromadzić statystyki oraz dane Twoje i innych użytkowników w formie całościowej jak i indywidualnej. Korzystamy przy tym z narzędzi analitycznych, dzięki którym możemy optymalizować naszą stronę. Dlaczego wykorzystujemy cookies? Cookies wykorzystujemy w celach:
 • poprawnej rejestracji na portalu,
 • poprawnego logowania do portalu,
 • obsługi składanych zamówień,
 • wysyłania powiadomień e-mail dotyczących składanych zamówień,
 • wysyłania powiadomień dotyczących aktualnego statusu zakupionych usług, towarów, wysyłek,
 • tworzenia statystyk poruszania się po stronach portalu na użytek wewnętrzny
 • rozpoznawać Twoje urządzenie w celu dostosowania wyglądu, np wielkości czcionek, zdjęć
 • zapamiętywać odwiedzane przez Ciebie strony w naszym serwisie
Uwierzytelnianie w serwisie. Cookies wykorzystujemy przede wszystkim, aby:
 • utrzymać sesję po zalogowaniu do serwisu, dzięki temu nie musisz na każdej podstronie serwisu logować się od nowa,
 • poprawnie konfigurować wybrane funkcje, np móc sprawdzić autentyczność sesji przeglądarki
 • Realizujemy procesy niezbędne dla pełnej funkcjonalności serwisu.
Zapamiętujemy Twoją lokalizację.
 • Wykorzystujemy Cookies, aby konfigurować funkcje serwisu – np. by móc dostarczać Ci informacje z uwzględnieniem Twojej lokalizacji.
Analiza oglądalności serwisu.
 • Analizujemy oglądalność oraz tworzymy anonimowe statystyki odwiedzin na naszych stronach. Cookies wykorzystujemy, aby ulepszać ich strukturę i zawartość.
Usługi marketingowo-reklamowe.
 • Nie wykorzystujemy Twoich danych w celach czysto marketingowych. Reklamy na naszych stronach nie są spersonalizowane, nie stosujemy też profilowania ani zwykłego, ani też kwalifikowanego.
Bezpieczeństwo serwisu.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo serwisu. Cookies wykorzystujemy, aby chronić Cię podczas Twoich wizyt na stronie szukajszukaj.pl i ułatwiać poruszanie się po nim.
Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne, aby:
 • zbierać anonimowe dane, oraz informacje na temat zachowań użytkowników na stronach serwisu za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
 • użyć funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, plus.google.com, facebook.com
Co możesz zrobić, gdy nie chcesz cookies?
 • W każdym momencie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies i określić warunki, na jakich cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies znajdziesz w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
 • W każdej chwili możesz usunąć zebrane i zapisane cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 • Ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu, włącznie z utratą możliwości dokonania rejestracji i zakupu.
 • Dane, które są przekazywane firmom zewnętrznym, są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym dokumencie.
Zapisz Ustawienia
Ustaw Cookies

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz adres e-mail, a otrzymasz wiadomość z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.