16. Prawo Konsumenta do Odstąpienia od Umowy

Podmiot Odpowiedzialny - ⓘ

Jako Klient będący konsumentem możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość. Masz na to 14 dni licząc od dnia następnego po dniu wejścia w posiadanie rzeczy. Nie musisz podawać przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz wysłać na nasz adres e-mail, lub na adres naszego sklepu:

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy w dogodnym dla siebie formacie:
DOC (Microsoft Word)
PDF (Adobe Acrobat)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz również wysłać do nas poprzez adres e-mail, redagując jego treść własnymi słowami. Otrzymanie oświadczenia potwierdzimy oddzielnym e-mail`em wysłanym na Twój adres.

Zarówno przedsiębiorca, jak i konsument mają w tej sytuacji obowiązek rozliczenia się.

Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powinien dokonać tego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, lub pierwotny sposób zapłaty jest niemożliwy do przeprowadzenia w ustawowym terminie z przyczyn naturalnych nie leżących po stronie sprzedawcy ( np płatności dokonano już nieaktywną kartą lub z nieaktywnego konta bankowego).

Należy przy tym zaznaczyć, że przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić nie tylko wartość oddawanego towaru, lecz także koszt związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego dostarczenia.

Konsument natomiast ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania. Oznacza to, że sprawdzenie właściwości produktu może odbywać się tak jak w sklepie stacjonarnym (czyli np. można wyjąć samochodowy uchwyt indukcyjny do telefonu z opakowania, sprawdzić działanie pokręteł, podłączyć do zasilania jeśli takie oferuje sklep, ale już zdejmować plomb gwarancyjnych, folii ochronnych, czy mocować uchwyt na szybie i użytkować w sposób ciągły nie można. Jeżeli konsument zrobi to jednak i zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując, sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami jakie poniesie w trakcie przywracania uchwytu do stanu pierwotnego. W sytuacji, kiedy stan techniczny zwracanej rzeczy będzie wymagał poniesienia kosztów przywrócenia jej do stanu pierwotnego tak wysokich, że przekroczą one wartość produktu, lub przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego będzie nie możliwe z przyczyn technologicznych, sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru.
W takim przypadku Kupujący zostanie zobligowany do zorganizowania we własnym zakresie formy odbioru rzeczy, np zamówienie kuriera na adres siedziby sklepu stacjonarnego Sprzedawcy.

Większość produktów dostępnych w naszym sklepie internetowym posiada plomby gwarancyjne i folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Prosimy nie usuwać tych zabezpieczeń jeśli chcesz zrezygnować z zamówienia. Usunięcie folii spowoduje obciążenie kupującego dodatkowymi kosztami związanymi z przygotowaniem powierzchni do nałożenia nowych folii ochronnych, oraz kosztami samej folii, zaś brak plomb gwarancyjnych i/lub oznaki nieuprawnionej ingerencji w produkt może uniemożliwić skorzystanie z gwarancji/rękojmi.

W przypadku zakupu pakietu ogłoszeniowego na publikację ogłoszeń na Portalu Ogłoszeniowym szukajszukaj.pl, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od dnia zakupu pakietu. Jeżeli odstąpisz od umowy w okresie np 10 dni od dnia aktywacji pakietu ogłoszeń, zwrot kwoty zostanie pomniejszony proporcjonalnie do wykorzystanego okresu, czyli zwrotu dokonamy za nie wykorzystany okres (4, lub 20 dni – pakiety w naszym portalu mają okres publikacji 14, lub 30 dni). Jeżeli odstąpisz od umowy w ciągu 24 godzin od chwili zakupu pakietu, zwrócimy Ci całą wpłaconą kwotę. Cena danego pakietu jest traktowana jako jednostka sprzedażowa i zwrotu dokonujemy za cały pakiet a nie poszczególne ogłoszenia w pakiecie. Niezależnie od tego, czy użytkownik wykorzystał wszystkie ogłoszenia z pakietu, czy tylko kilka/jedno, odstąpienie od umowy dotyczy całego pakietu. Umowa zakupu pakietu dotyczy zakupu rezerwacji przestrzeni informatycznej i wizualnej na portalu, czyli gwarancji miejsca na umieszczenia ogłoszeń, a nie samego faktu ich umieszczenia lub nie. Decyzję o wykorzystaniu zarezerwowanego miejsca i umieszczeniu ogłoszeń podejmuje kupujący. Niezależnie od wykorzystanej przestrzeni, która pozostaje w dyspozycji kupującego zwrot wpłaconej kwoty obliczany jest od całej ceny zakupionego pakietu, a nie od ilości wykorzystanych ogłoszeń.

W przypadku rezygnacji z:
– części zamówienia dokonanego w ramach zakupu z wykorzystaniem rabatu/upustu:
rabaty zostaną anulowane, a zwrot kwoty za zwracane produkty zostanie pomniejszony o wartość udzielonego rabatu/upustu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Ci jako konsumentowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i poinformowaliśmy Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po tym, jak spełnimy świadczenie, utracisz prawo do odstąpienia od umowy;

– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualnych potrzeb;

– w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– zawartych w drodze aukcji publicznej;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli realizację umowy rozpoczęliśmy za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po tym, jak poinformowaliśmy Cię, że w tej sytuacji tracisz prawo odstąpienia od umowy,

– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, którą dostarczamy w zapieczętowanym opakowaniu, a której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np, kupon zniżkowy na zakup biletu na konkretny seans w kinie na konkretny dzień i godzinę,

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. ogniwa zamontowane w powerbanku).

Szczegółowe Warunki:

Kiedy kupujesz zestaw produktów jako zestaw ( jednostkę sprzedaży ), zawierasz umowę sprzedaży w sposób kompleksowy. Możesz odstąpić od umowy jedynie w całości i zwracasz cały zestaw produktów. Gdy odstępujesz od umowy sprzedaży, odstępujesz też od umów dodatkowych wobec umowy sprzedaży. Dotyczy to np. przedmiotów dołączonych do głównego produktu jako bezpłatnych próbek.

Jeśli w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstępujesz od umowy bez podania przyczyny, ponosisz koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) nam produktu.

Jeśli przy składaniu zamówienia wybierzesz inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy, zwykły, oferowany w naszym sklepie – zwracamy Ci koszty tylko tego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki.

Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą Cię wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupujesz produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. [Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]

Dbamy o Twoją prywatność.

 • Wyrażając zgodę na przechowywanie plików cookies i informacji na Twoim urządzeniu końcowym zapewniasz sobie prawidłowe działanie stron portalu.
 • Administratorem Twoich danych będzie ADO (ado@szukajszukaj.pl) oraz firmy współpracujące z nami w zakresie obsługi zamówień.
Twoje dane przetwarzamy w celach:
 • Poprawności: rejestracji, logowania, obsługi zamówień, korespondencji e-mail w zakresie statusu zamówień towarów, usług, wysyłek, tworzenia statystyk poruszania się po stronach portalu na użytek wewnętrzny.
 • Zgodę wyrażasz dobrowolnie i możesz ją w każdym momencie wycofać zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.
 • Polityka Plików Cookies. Polityka Prywatności.
  Twoje prawa w świetle RODO
Ustaw Cookies
Akceptuję
Nie akceptuję
Polityka Prywatności & Cookies
Polityka Prywatności & Cookies
Nazwa Aktywność
Czym takim są cookies?
 • Cookies, popularnie zwane „ciasteczkami” to dane informatyczne ( pliki tekstowe ), zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów. Przykładem jest tu sytuacja, kiedy dodaj do koszyka dowolny produkt i kontynuujesz zakupy. By podczas wędrówki po naszym sklepie przez cały czas w koszyku znajdował się dodany wcześniej produkt, niezbędne są właśnie te małe pliki tekstowe (Cookies), bez nich system nie zapamięta jaki produkt dodałeś do koszyka.
Jak używamy cookies? Wykorzystujemy dwa typy cookies:
 • cookies sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • cookies trwałe – które są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu skasowania ich przez Ciebie. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia.
Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych cookies używamy, aby przechowywać informacje o stronie startowej, którą preferujesz, Twoich danych, jeśli przez zalogowaniem wybierzesz opcję „Pamiętaj mnie”, informacje o Twoich ulubionych produktach, informacje o produktach dodanych do koszyka, zapamietania Twojego urządzenia podczas udziału w ankietach. Używamy naszych cookies, jak i cookies podmiotów zewnętrznych, aby gromadzić statystyki oraz dane Twoje i innych użytkowników w formie całościowej jak i indywidualnej. Korzystamy przy tym z narzędzi analitycznych, dzięki którym możemy optymalizować naszą stronę. Dlaczego wykorzystujemy cookies? Cookies wykorzystujemy w celach:
 • poprawnej rejestracji na portalu,
 • poprawnego logowania do portalu,
 • obsługi składanych zamówień,
 • wysyłania powiadomień e-mail dotyczących składanych zamówień,
 • wysyłania powiadomień dotyczących aktualnego statusu zakupionych usług, towarów, wysyłek,
 • tworzenia statystyk poruszania się po stronach portalu na użytek wewnętrzny
 • rozpoznawać Twoje urządzenie w celu dostosowania wyglądu, np wielkości czcionek, zdjęć
 • zapamiętywać odwiedzane przez Ciebie strony w naszym serwisie
Uwierzytelnianie w serwisie. Cookies wykorzystujemy przede wszystkim, aby:
 • utrzymać sesję po zalogowaniu do serwisu, dzięki temu nie musisz na każdej podstronie serwisu logować się od nowa,
 • poprawnie konfigurować wybrane funkcje, np móc sprawdzić autentyczność sesji przeglądarki
 • Realizujemy procesy niezbędne dla pełnej funkcjonalności serwisu.
Zapamiętujemy Twoją lokalizację.
 • Wykorzystujemy Cookies, aby konfigurować funkcje serwisu – np. by móc dostarczać Ci informacje z uwzględnieniem Twojej lokalizacji.
Analiza oglądalności serwisu.
 • Analizujemy oglądalność oraz tworzymy anonimowe statystyki odwiedzin na naszych stronach. Cookies wykorzystujemy, aby ulepszać ich strukturę i zawartość.
Usługi marketingowo-reklamowe.
 • Nie wykorzystujemy Twoich danych w celach czysto marketingowych. Reklamy na naszych stronach nie są spersonalizowane, nie stosujemy też profilowania ani zwykłego, ani też kwalifikowanego.
Bezpieczeństwo serwisu.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo serwisu. Cookies wykorzystujemy, aby chronić Cię podczas Twoich wizyt na stronie szukajszukaj.pl i ułatwiać poruszanie się po nim.
Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne, aby:
 • zbierać anonimowe dane, oraz informacje na temat zachowań użytkowników na stronach serwisu za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
 • użyć funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, plus.google.com, facebook.com
Co możesz zrobić, gdy nie chcesz cookies?
 • W każdym momencie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies i określić warunki, na jakich cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies znajdziesz w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
 • W każdej chwili możesz usunąć zebrane i zapisane cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 • Ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu, włącznie z utratą możliwości dokonania rejestracji i zakupu.
 • Dane, które są przekazywane firmom zewnętrznym, są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym dokumencie.
Zapisz Ustawienia
Ustaw Cookies

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz adres e-mail, a otrzymasz wiadomość z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.