8. Regulamin Publikacji na Stronach Portalu Listów Czytelników do Redakcji

Portal Ogłoszeniowy szukajszukaj.pl umożliwia publikację na łamach swoich stron listów nadesłanych do redakcji od swoich użytkowników.

Listy można nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail, poprzez formularz kontaktowy, lub pocztą tradycyjną.

 • Listy do redakcji podlegają ocenie merytorycznej. Redakcja może odmówić publikacji, jeżeli temat listu będzie sprzeczny z dobrymi zasadami, wyczuciem smaku, czy też będzie godził w dobre imię jednostki, ogółu, instytucji bez jednoczesnego poparcia tychże zarzutów dowodami. Jeżeli kierowane zarzuty naruszają obowiązujące prawo, np godzą w interes ekonomiczny kraju, wysłanie listu do redakcji musi zostać poprzedzone zgłoszeniem tychże informacji do odpowiedniego organu państwa zajmującego się zwalczaniem tychże naruszeń. Do redakcji wraz z listem powinien zostać przekazane potwierdzenie takiego zgłoszenia np zawarcie w liście nr zgłoszenia.
 • Po zaakceptowaniu przez Redakcję, korekcie edytorskiej oraz zatwierdzeniu złożonego tekstu przez autora nadawany jest numer KCP (katalog cyfrowych publikacji) list umieszczany jest na stronie internetowej portalu w zakładce „Listy do Redakcji”. Od tej chwili pełny tekst listu może być odczytywany, pobierany, cytowany przez każdego użytkownika portalu.
 • Każda osoba wymieniona jako autor (imię + pierwsza litera nazwiska) listu ponosi odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość informacji zawartych w liście. Nie należy kierować do redakcji listów zawierających treści powielających w całości lub w części prace innych osób/podmiotów i/lub tych, których autor listu nie jest jednocześnie autorem tych treści. Wyjątkiem jest tu sytuacja, kiedy autor listu przytacza zapozyczone treści jako porównanie lub odwołanie się do nieswoich treści. W takiej sytuacji cytowana treść musi zostać wyraźnie oznaczona jako cytat wraz z podaniem autora cytowanej treści. Identyczne zasady dotyczą publikacji zdjęć, materiałów audio-video, których autor listu nie jest autorem tych materiałów.

Sposób przygotowania listu

List napisany ręcznie powinien być napisany wyraźnym dużym pismem, możliwym do odczytania bez okularów.
Całkowita objętość listu pisanego ręcznie wraz z tabelami, zdjęciami nie może przekraczać 10 stron formatu A4.

List pisany maszynowo wraz z tabelami, zdjęciami nie może przekraczać 7 stron formatu A4.

List napisany komputerowo i przesłany drogą elektroniczną powinien być napisaną czcionką wielkości minimum 12pkt.
Całkowita objętość listu napisanego komputerowo wraz z tabelami, zdjęciami nie może przekroczyć 5 stron formatu A4.

List musi być napisany w j. polskim. Tytuł listu, imię i nazwisko autora, miejscowość zamieszkania autora listu odpowiedzialnego za zawarte w liście treści (w tym e-mail) należy zamieścić na oddzielnej kartce/stronie.
Na kolejnej kartce/stronie autor musi zamieścić informacje na temat tytułów, autorów i źródeł cytowanych treści ze wskazaniem numerycznym, którego cytatu dotyczy dane źródło. Autor listu musi uzyskać zgodę osoby/podmiotu na publikację na stronach portalu szukajszukaj.pl zarówno jego treści jak i publikację imienia i nazwiska/nazwy podmiotu wymienionego w liście.

Oznaczenia cytatów i odwołania do ich autorstwa prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych, każdy numer cytatu musi być oddzielony przecinkiem i spacją np. [C1, C4, C8]. Na autorach listów ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia dokładności cytatów. Należy podać nazwiska dwóch pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót „i wsp.“.
Przykład oznaczenia cytatu:
TREŚĆ LISTU: “… [C1] a dzień porucznika przebiegał jak zwykle, jak skołowana swym lotem asteroida [C1] …”
BIBLIOGRAFIA: [1] Książka – Tytuł: Afrykańskie Piekło, Autor: Mateusz Burski, Wydawnictwo: Stos Czerpany, Poznań 2017, strona: 146.

Tabele, wykresy, ryciny, zdjęcia, materiały audio-video: muszą znajdować się na oddzielnych kartkach/stronach/nośnikach cyfrowych wraz z numeracją i jednoczesnym podaniem numeru w treści listu, jako miejsca ich umieszczenia. Powyższe numerujemy w nawiasach kwadratowych, np [T1] dla tabel, [W1] dla wykresów, [R1] dla rycin, [Z1] dla zdjęć, [A1] dla materiałów audio, [V1] dla materiałów video. Objaśnienia do tych materiałów podaje się w stopkach pod materiałem, lub na kartce/stronie dla materiałów audio-video.

Autorzy listów są zobowiązani dołączyć do listu na oddzielnej kartce/stronie oświadczenie o tym, że:

 • wszyscy autorzy listu przeczytali go i zaakceptowali jego publikację na stronach Portal Ogłoszeniowy szukajszukaj.pl
 • wszyscy autorzy cytowanych prac przeczytali list i zaakceptowali jego publikację na stronach Portal Ogłoszeniowy szukajszukaj.pl
 • przenoszą prawa autorskie do listu i jego publikacji na Portal Ogłoszeniowy szukajszukaj.pl i, że przysługują im pełne prawa autorskie do treści listu, w tym prawa lub licencje na publikacje wszelkich zdjęć, rycin, tabel i etc. zawartych w liście, a także, że nie przenieśli na rzecz jakiegokolwiek podmiotu praw autorskich do listu, nie udzielili jakiemukolwiek podmiotowi licencji na jego opublikowanie
 • list ma charakter oryginalny, jest pozbawiony wad prawnych i nie został dotychczas opublikowany
 • umowa na publikację listu na łamach Portalu Ogłoszeniowego szukajszukaj.pl nie narusza praw jakiegokolwiek podmiotu trzeciego
 • posiada wszelkie prawa do publikacji zawartych w liście cytatów

Stosowanie się do przedstawionych wymagań jest warunkiem koniecznym opublikowania listu na stronach Portalu Ogłoszeniowego szukajszukaj.pl. Materiały niespełniające wymogów zostaną odesłane do autora w celu uzupełnienia braków.

Dbamy o Twoją prywatność.

 • Wyrażając zgodę na przechowywanie plików cookies i informacji na Twoim urządzeniu końcowym zapewniasz sobie prawidłowe działanie stron portalu.
 • Administratorem Twoich danych będzie ADO (ado@szukajszukaj.pl) oraz firmy współpracujące z nami w zakresie obsługi zamówień.
Twoje dane przetwarzamy w celach:
 • Poprawności: rejestracji, logowania, obsługi zamówień, korespondencji e-mail w zakresie statusu zamówień towarów, usług, wysyłek, tworzenia statystyk poruszania się po stronach portalu na użytek wewnętrzny.
 • Zgodę wyrażasz dobrowolnie i możesz ją w każdym momencie wycofać zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.
 • Polityka Plików Cookies. Polityka Prywatności.
  Twoje prawa w świetle RODO
Ustaw Cookies
Akceptuję
Nie akceptuję
Polityka Prywatności & Cookies
Polityka Prywatności & Cookies
Nazwa Aktywność
Czym takim są cookies?
 • Cookies, popularnie zwane „ciasteczkami” to dane informatyczne ( pliki tekstowe ), zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów. Przykładem jest tu sytuacja, kiedy dodaj do koszyka dowolny produkt i kontynuujesz zakupy. By podczas wędrówki po naszym sklepie przez cały czas w koszyku znajdował się dodany wcześniej produkt, niezbędne są właśnie te małe pliki tekstowe (Cookies), bez nich system nie zapamięta jaki produkt dodałeś do koszyka.
Jak używamy cookies? Wykorzystujemy dwa typy cookies:
 • cookies sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • cookies trwałe – które są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu skasowania ich przez Ciebie. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia.
Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych cookies używamy, aby przechowywać informacje o stronie startowej, którą preferujesz, Twoich danych, jeśli przez zalogowaniem wybierzesz opcję „Pamiętaj mnie”, informacje o Twoich ulubionych produktach, informacje o produktach dodanych do koszyka, zapamietania Twojego urządzenia podczas udziału w ankietach. Używamy naszych cookies, jak i cookies podmiotów zewnętrznych, aby gromadzić statystyki oraz dane Twoje i innych użytkowników w formie całościowej jak i indywidualnej. Korzystamy przy tym z narzędzi analitycznych, dzięki którym możemy optymalizować naszą stronę. Dlaczego wykorzystujemy cookies? Cookies wykorzystujemy w celach:
 • poprawnej rejestracji na portalu,
 • poprawnego logowania do portalu,
 • obsługi składanych zamówień,
 • wysyłania powiadomień e-mail dotyczących składanych zamówień,
 • wysyłania powiadomień dotyczących aktualnego statusu zakupionych usług, towarów, wysyłek,
 • tworzenia statystyk poruszania się po stronach portalu na użytek wewnętrzny
 • rozpoznawać Twoje urządzenie w celu dostosowania wyglądu, np wielkości czcionek, zdjęć
 • zapamiętywać odwiedzane przez Ciebie strony w naszym serwisie
Uwierzytelnianie w serwisie. Cookies wykorzystujemy przede wszystkim, aby:
 • utrzymać sesję po zalogowaniu do serwisu, dzięki temu nie musisz na każdej podstronie serwisu logować się od nowa,
 • poprawnie konfigurować wybrane funkcje, np móc sprawdzić autentyczność sesji przeglądarki
 • Realizujemy procesy niezbędne dla pełnej funkcjonalności serwisu.
Zapamiętujemy Twoją lokalizację.
 • Wykorzystujemy Cookies, aby konfigurować funkcje serwisu – np. by móc dostarczać Ci informacje z uwzględnieniem Twojej lokalizacji.
Analiza oglądalności serwisu.
 • Analizujemy oglądalność oraz tworzymy anonimowe statystyki odwiedzin na naszych stronach. Cookies wykorzystujemy, aby ulepszać ich strukturę i zawartość.
Usługi marketingowo-reklamowe.
 • Nie wykorzystujemy Twoich danych w celach czysto marketingowych. Reklamy na naszych stronach nie są spersonalizowane, nie stosujemy też profilowania ani zwykłego, ani też kwalifikowanego.
Bezpieczeństwo serwisu.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo serwisu. Cookies wykorzystujemy, aby chronić Cię podczas Twoich wizyt na stronie szukajszukaj.pl i ułatwiać poruszanie się po nim.
Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne, aby:
 • zbierać anonimowe dane, oraz informacje na temat zachowań użytkowników na stronach serwisu za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
 • użyć funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, plus.google.com, facebook.com
Co możesz zrobić, gdy nie chcesz cookies?
 • W każdym momencie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies i określić warunki, na jakich cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies znajdziesz w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
 • W każdej chwili możesz usunąć zebrane i zapisane cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 • Ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu, włącznie z utratą możliwości dokonania rejestracji i zakupu.
 • Dane, które są przekazywane firmom zewnętrznym, są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym dokumencie.
Zapisz Ustawienia
Ustaw Cookies

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz adres e-mail, a otrzymasz wiadomość z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.