10. Regulamin i Zasady Zamieszczania Ogłoszeń

W celu umieszczenia ogłoszenia na Portalu Ogłoszeniowym szukajszukaj.pl, użytkownik powinien dokonać rejestracji i logowania na swoim koncie. Rejestracja umożliwia:

 • personalizację indywidualnego profilu widocznego dla innych użytkowników
 • publikowania i zarządzanie ogłoszeniami
 • wgląd w zamówienia i wystawione dokumenty sprzedaży

Rejestracja konta wymaga:

 • wyboru unikalnego loginu użytkownika (do loginu należy posiadać prawo do posługiwania się nim)
 • podanie adresu e-mail
 • wpisaniu bezpiecznego hasła (sugerujemy minimum 12 losowych znaków)
 • zapoznania się z regulaminem portalu i jego akceptacji

Treść ogłoszenie.

 • Użytkownik dokonuje wyboru kategorii w której chce wystawić ogłoszenie, a następnie uzupełnia wyświetlone parametry, własny opis, oraz zdjęcia jeśli takie posiada. Po wystawieniu ogłoszenia użytkownik nie będzie miał możliwości zmiany kategorii ogłoszenia, jednak wciąż będzie mógł dokonać edycji treści ogłoszenia.
 • Umieszczane ogłoszenia nie mogą dotyczyć ofert sprzedaży, wynajmu, leasingu, użyczenia itp.
 • Użytkownik nie może powielać tego samego w treści ogłoszenia w tej samej, lub innej kategorii w tym samym czasie
 • Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do publikacji zamieszczonych zdjęć oraz zamieszczonych treści.
 • Zdjęcia oraz opis nie mogą naruszać praw osób trzecich, nieść ze sobą treści niezgodnych z obowiązującym prawem, namawiać do nienawiści, czy godzić w dobre imię jednostki, grupy, czy instytucji, być powszechnie uznanych za obraźliwe, nosić znamion czynów nieuczciwej konkurencji, naruszać dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzić Portalowi Ogłoszeniowemu SzukajSzukaj.pl, lub innym podmiotom, zawierać treści promocyjno-reklamowych lub zawierać linki ogłoszeniowe lub logotypy kierujące do innych stron internetowych o charakterze ogłoszeniowo-sprzedażowym. Zabrania się również umieszczania ogłoszeń o charakterze licytacji, lub aukcji.
 • Zarówno zdjęcia jak i opis nie może zawierać znaków, oznaczeń, tekstów wskazujących na inne serwisy internetowe. Wyjątkiem są tu jedynie adresy stron internetowych następujących firm: Allegro, LeroyMerlin, Castorama, OBI, wymienionych jedynie w celach np porównawczych. Przykład: ogłoszenie dotyczy poszukiwanego konkretnego wzoru glazury, a na stronie LeroyMerlin dostępne jest takie zdjęcie. Użytkownik ponosi jednak pełną odpowiedzialność za to, czy fakt umieszczenia takiego linku nie stoi w sprzeczności z regulaminem właściciela strony internetowej do której prowadzi podany w ogłoszeniu przez użytkownika link. Zamieszczone zdjęcia i treści nie mogą też posiadać żadnych danych kontaktowych.
 • Użytkownik oświadcza, że zasugerowana w ogłoszeniu maksymalna cena za jaką użytkownik jest gotów dokonać transakcji jest ceną brutto i nie zostaną do niej doliczone inne opłaty, chyba, że druga strona transakcji wyrazi na to zgodę.

Wybór Rodzaju Ogłoszenia.

Podczas wyboru sposobu publikacji, użytkownik dokonuje wyboru rodzaj pakietu ogłoszeniowego. Wybrany pakiet będzie następnie automatycznie wybierany podczas dodawania kolejnych ogłoszeń, aż do czasu wyczerpania puli ogłoszeń z danego pakietu. Opisana sytuacja nie będzie miała miejsca w sytuacji wybrania pojedynczego pakietu.

Pakiety Ogłoszeń ( pełna specyfikacja wraz z cenami podana jest w Cenniku Ogłoszeń):

Odpowiedzialność Użytkownika.

 • Użytkownik zamieszczający ogłoszenie jest odpowiedzialny za publikowane treści i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza regulaminu, oraz praw stron trzecich.
 • Portal Ogłoszeniowy SzukajSzukaj.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie ogłoszeniodawcy
 • Użytkownik zamieszczający ogłoszenie upoważnia Portal Ogłoszeniowy do nieodpłatnego promowania zamieszczonych ogłoszeń w mediach społecznościowych polskich i zagranicznych, oraz w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci internet, np w wyszukiwarkach internetowych typu google.pl w okresie aktywności ogłoszenia, jak i po jego wygaśnięciu do czasu naturalnego ich usunięcia z historii stron internetowych.
 • Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych za pośrednictwem sieci internet i oświadcza, iż posiada wszelkie zgody i prawa na takie rozpowszechnianie i publikacje, w tym:
 • utrwalanie, powielanie, zapisywanie na nośnikach
 • zapisywanie i umieszczanie na komputerach domowych, serwerach zewnętrznych i innych urządzeniach umożliwiających przeglądanie i zapisywanie tych danych we wskazany sposób
 • publiczne i prywatne wyświetlanie, odtwarzanie i wykorzystywanie w różnych celach, formatach, wraz z prawem do tworzenia nowych utworów, utworów zależnych, opracować, tak we fragmentach jak i w całości

Zawarcie umowy na zamieszczenie ogłoszenia następuje z chwilą:

 • naciśnięcia przycisku “Dodaj Ogłoszenie”, wybrania pakietu ogłoszeń i otrzymania powiadomienia e-mail o dodaniu ogłoszenia (w przypadku ogłoszenia bezpłatnego)
 • dokonania płatności za wybrany pakiet, zaksięgowania wpłaconej kwoty na naszym koncie i otrzymania powiadomienia e-mail o dodaniu ogłoszenia (dotyczy ogłoszenia płatnego)

Metody płatność za zamieszczenie ogłoszenia płatnego:

 • bezpośredni przelew bankowy na konto bankowe Portalu Ogłoszeniowego SzukajSzukaj.pl
 • szybki przelew on-line za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
 • szybki przelew on-line za pośrednictwem PayPal, z siedzibą w Luksemburgu

W przypadku naruszenia regulaminu, portal ogłoszeniowy szukajszukaj.pl może:

 • udzielić użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • zawiesić na czas określony lub nieokreślony emisję ogłoszenia
 • ograniczyć funkcjonalność konta użytkownika w zakresie dostępu do usług
 • usunąć konto użytkownika
 • modyfikować ogłoszenia użytkownika w niezbędnym zakresie, w tym zmianę wybranej kategorii

Portal Ogłoszeniowy SzukajSzukaj.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treści ogłoszeń użytkowników
 • ich zgodność ze stanem faktycznym
 • niewykonanie, nienależyte wykonanie, lub wycofanie się z umowy zawartej dzięki ogłoszeniom umieszczonym na portalu
 • działania podjęte przez ogłoszeniodawcę i odbiorcę ogłoszenia w związku z zamieszonym ogłoszeniem, oraz ich skutki dla obu stron trzecich
 • podanie przez użytkownika w ogłoszeniu informacji wprowadzających w błąd
 • brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia
 • obowiązki wynikające z tytułu gwarancji, reklamacji, zwrotów dotyczących przedmiotów, lub usług opisanych w ogłoszeniu
 • działanie systemów teleinformatycznych stron trzecich, ich deklaracji
 • zdarzeń losowych niezależnych od Portalu Ogłoszeniowego SzukajSzukaj.pl

Dokument Sprzedaży:

 • do każdej transakcji wystawione zostanie potwierdzenie sprzedaży w formie Faktury VAT
 • w przypadku odstąpienia od umowy, lub reklamacji wystawiona zostanie korygująca faktura VAT

Dbamy o Twoją prywatność.

 • Wyrażając zgodę na przechowywanie plików cookies i informacji na Twoim urządzeniu końcowym zapewniasz sobie prawidłowe działanie stron portalu.
 • Administratorem Twoich danych będzie ADO (ado@szukajszukaj.pl) oraz firmy współpracujące z nami w zakresie obsługi zamówień.
Twoje dane przetwarzamy w celach:
 • Poprawności: rejestracji, logowania, obsługi zamówień, korespondencji e-mail w zakresie statusu zamówień towarów, usług, wysyłek, tworzenia statystyk poruszania się po stronach portalu na użytek wewnętrzny.
 • Zgodę wyrażasz dobrowolnie i możesz ją w każdym momencie wycofać zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.
 • Polityka Plików Cookies. Polityka Prywatności.
  Twoje prawa w świetle RODO
Ustaw Cookies
Akceptuję
Nie akceptuję
Polityka Prywatności & Cookies
Polityka Prywatności & Cookies
Nazwa Aktywność
Czym takim są cookies?
 • Cookies, popularnie zwane „ciasteczkami” to dane informatyczne ( pliki tekstowe ), zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów. Przykładem jest tu sytuacja, kiedy dodaj do koszyka dowolny produkt i kontynuujesz zakupy. By podczas wędrówki po naszym sklepie przez cały czas w koszyku znajdował się dodany wcześniej produkt, niezbędne są właśnie te małe pliki tekstowe (Cookies), bez nich system nie zapamięta jaki produkt dodałeś do koszyka.
Jak używamy cookies? Wykorzystujemy dwa typy cookies:
 • cookies sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • cookies trwałe – które są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu skasowania ich przez Ciebie. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia.
Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych cookies używamy, aby przechowywać informacje o stronie startowej, którą preferujesz, Twoich danych, jeśli przez zalogowaniem wybierzesz opcję „Pamiętaj mnie”, informacje o Twoich ulubionych produktach, informacje o produktach dodanych do koszyka, zapamietania Twojego urządzenia podczas udziału w ankietach. Używamy naszych cookies, jak i cookies podmiotów zewnętrznych, aby gromadzić statystyki oraz dane Twoje i innych użytkowników w formie całościowej jak i indywidualnej. Korzystamy przy tym z narzędzi analitycznych, dzięki którym możemy optymalizować naszą stronę. Dlaczego wykorzystujemy cookies? Cookies wykorzystujemy w celach:
 • poprawnej rejestracji na portalu,
 • poprawnego logowania do portalu,
 • obsługi składanych zamówień,
 • wysyłania powiadomień e-mail dotyczących składanych zamówień,
 • wysyłania powiadomień dotyczących aktualnego statusu zakupionych usług, towarów, wysyłek,
 • tworzenia statystyk poruszania się po stronach portalu na użytek wewnętrzny
 • rozpoznawać Twoje urządzenie w celu dostosowania wyglądu, np wielkości czcionek, zdjęć
 • zapamiętywać odwiedzane przez Ciebie strony w naszym serwisie
Uwierzytelnianie w serwisie. Cookies wykorzystujemy przede wszystkim, aby:
 • utrzymać sesję po zalogowaniu do serwisu, dzięki temu nie musisz na każdej podstronie serwisu logować się od nowa,
 • poprawnie konfigurować wybrane funkcje, np móc sprawdzić autentyczność sesji przeglądarki
 • Realizujemy procesy niezbędne dla pełnej funkcjonalności serwisu.
Zapamiętujemy Twoją lokalizację.
 • Wykorzystujemy Cookies, aby konfigurować funkcje serwisu – np. by móc dostarczać Ci informacje z uwzględnieniem Twojej lokalizacji.
Analiza oglądalności serwisu.
 • Analizujemy oglądalność oraz tworzymy anonimowe statystyki odwiedzin na naszych stronach. Cookies wykorzystujemy, aby ulepszać ich strukturę i zawartość.
Usługi marketingowo-reklamowe.
 • Nie wykorzystujemy Twoich danych w celach czysto marketingowych. Reklamy na naszych stronach nie są spersonalizowane, nie stosujemy też profilowania ani zwykłego, ani też kwalifikowanego.
Bezpieczeństwo serwisu.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo serwisu. Cookies wykorzystujemy, aby chronić Cię podczas Twoich wizyt na stronie szukajszukaj.pl i ułatwiać poruszanie się po nim.
Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne, aby:
 • zbierać anonimowe dane, oraz informacje na temat zachowań użytkowników na stronach serwisu za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
 • użyć funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, plus.google.com, facebook.com
Co możesz zrobić, gdy nie chcesz cookies?
 • W każdym momencie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies i określić warunki, na jakich cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies znajdziesz w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
 • W każdej chwili możesz usunąć zebrane i zapisane cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 • Ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu, włącznie z utratą możliwości dokonania rejestracji i zakupu.
 • Dane, które są przekazywane firmom zewnętrznym, są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym dokumencie.
Zapisz Ustawienia
Ustaw Cookies

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz adres e-mail, a otrzymasz wiadomość z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.